Zaproszenie

2016-11-30

Mamy zaszczyt zaprosić do aktywnego uczestnictwa w życiu Wydziału Nauk Ekonomicznych poprzez umieszczanie publikacji w Zeszytach Naukowych. Czasopismo pełni rolę kulturotwórczą i popularyzatorską dorobku sporego zespołu osobowego, a jednocześnie funkcję integrującą skład osobowy Wydziału wokół kierunków studiów, specjalności i licznych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez nauczycieli akademickich. Publikacje przygotowywane z tego zakresu będą preferowane przez Kolegium Redakcyjne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!