Recenzenci w roku 2021

2022-02-10

dr hab. Borzyszkowski Jacek, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr Jakubowska Agnieszka, Politechnika Koszalińska
dr Jankowska Anna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Klonowska-Matynia Maria, Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Korczak Jerzy, prof. PK, Politechnika Koszalińska
dr Beata Kloskowska, Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Mentel Grzegorz, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
dr Ossowska Luiza, Politechnika Koszalińska
dr Radlińska Kamila, Politechnika Koszalińska
dr Rosiński Rafał, Politechnika Koszalińska
dr hab. Sadowski Arkadiusz, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Sikora-Gaca Małgorzata, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Standar Aldona, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Średzińska Joanna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. zw. dr hab. inż. Wolniak Radosław, Politechnika Śląska
dr Zaleska Beata, Politechnika Koszalińska