Zasady recenzowania

Recenzje artykułów naukowych odbywają się poprzez Open Journal System (OJS).

Aby wykonać recenzję artykułu należy zarejestrować / zalogować się na stronie: http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty.  Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „Zadanie” i rozpocząć proces recenzji.

Publikacje zgłaszane do Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, sformułowanie uwag dla Autora oraz jasne sugestie, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Czas na wykonanie recenzji to ustawowo 14 dni. Poprzez Open Journal System (OJS) Autorzy informowani są o wynikach recenzji, aby mieć możliwość ustosunkowania się do uwag Recenzentów. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, artykuł podlega dalszemu procesowi redakcyjnemu, ostatecznie kierowany jest do druku. W przypadku uwag Recenzentów, Autor przygotowuje poprawioną wersję utworu. Autor dokonuje poprawek w ciągu 14 dni od daty otrzymania recenzji. Czas potrzebny na przyjęcie publikacji do wydania zostaje przedłużony o czas potrzebny na opracowanie poprawionej wersji i ponowne zrecenzowanie. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi Recenzenci. Proces recenzowania wspierany jest przez dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki w przypadku artykułów pracowników wewnętrznych albo dwóch niezależnych Recenzentów z uczelni w przypadku artykułów z zewnątrz. Wszyscy Recenzenci wyznaczani są przez Kolegium Redakcyjne Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych. Wszystkie publikacje są kodowane przed wysłaniem do Recenzentów. Autorzy oraz Recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces”). Recenzent jest zobowiązany do deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista Recenzentów wraz z tytułem naukowym oraz afiliacją.

Zachęcamy do współpracy Autorów i Recenzentów.