Instrukcja zgłaszania artykułów

Termin składania artykułów naukowych upływa 30 września. Zgłaszanie artykułów odbywa się poprzez Open Journal System (OJS). Program umożliwia śledzenie swojego zgłoszenia w procesie redakcyjnym od przesłania artykułu po ostateczny etap kwalifikowania publikacji do wydania. W celu przesłania artykułu należy zarejestrować / zalogować się na stronie: http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty.