Prawa autorskie

Prawa autorskie do zgłaszanych artykułów naukowych są przekazywane wydawcy Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych, jeśli artykuł zostanie zaakceptowany do publikacji. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wyłączne prawo i licencję na powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie i archiwizowanie artykułu we wszystkich formach i środkach obecnie znanych lub opracowywanych w przyszłości, w tym przedruki, tłumaczenia, reprodukcje fotograficzne, formę elektroniczną (offline, online) lub jakiekolwiek inne reprodukcje o podobnym charakterze.