Procedura ghostwriting oraz guest authorship

  1. Autor zgłasza artykuł wraz ze zgodą na jego recenzowanie.
  2. Autor wyraża zgodę na poddanie treści artykułu ocenie technicznej.
  3. Autorowi nadany zostaje numer identyfikacyjny używany do oznaczenia artykułu w celu uruchomienia procesu recenzowania.
  4. Proces recenzowania realizowany jest przez dwóch niezależnych Recenzentów oceniających artykuł wg określonej przez Redakcję procedury.
  5. Treść artykułów oraz recenzji przechowywane są w zasobie Wydziału Nauk Ekonomicznych i są wykorzystywane do procesu ghostwriting.
  6. Autor informowany jest o wynikach recenzji, otrzymuje je do wglądu.
  7. Informacja dotycząca uwag do recenzji realizowana jest poprzez Redakcję.
  8. Artykuły posiadające wyliczenia statystyczne dodatkowo są oceniane przez redaktora statystycznego.
  9. Lista recenzentów czasopisma publikowana jest raz w roku.