Rada Programowa

Adamowicz Mieczysław, prof. dr hab. dr h.c., Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Amborski David, Professor, Ryerson University, Toronto, Ontario
Bernat Tomasz, dr hab., prof. US, Uniwersytet Szczeciński
Blašková Martina, prof. Ing., Ph.D., Police Academy of the Czech Republic in Prague, Czech Republic
Casparius Joachim, prof., Universität Berlin, Germany
Danuletiu Dan, Associate Professor Ph.D., University in Alba Iulia, Romania
Garbe Peter, prof., Universität Greifswald, Germany
Ivanović Zoran, prof., Ph.D., Sveučilište u Rijeci, Croatia
Jurcić Ana, Associate Professor, Fulbright Alumni Association of Serbia, Serbia
Kiráľová Alžbeta, doc., Ing., Ph.D., Vysoká Škola Obchodní v Praze, Czech Republic
Kisiel Roman, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Leszczyński Marek, dr hab., prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Luchko Mykhaylo, dr hab., prof., Ternopil National Economic University, Ukraine
Maráková Vanda, doc., Ing., Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia
Mitrovic Ranka, Assistant professor, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Muntean Andreea, Lect. PhD, University in Alba Iulia, Romania
Musiał Wiesław, prof. dr hab., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Popa Maria, Profesor universitar doctor inginer, University in Alba Iulia, Romania
Przekota Grzegorz, dr hab., prof. PK, Politechnika Koszalińska
Rembeza Jerzy, dr hab., prof. PK, Politechnika Koszalińska
Tom L. Trittipo, prof., Ph.D., Maryland University, USA
Wiatrak Andrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
Zmyślony Piotr, dr hab., prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Żmija Janusz, prof. dr hab. inż. dr h.c., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie