Zespół redakcyjny

Rada Redakcyjna Czasopisma

Redaktor Naczelny - Ossowska Luiza, dr
Z-ca Redaktora Naczelnego - Jasiulewicz Michał, prof. dr hab.
Z-ca Redaktora Naczelnego - Kurdyś-Kujawska Agnieszka, dr
Sekretarz Redakcji - Janiszewska Dorota, dr

Członkowie Redakcji

 • Garbe Peter, prof. – redaktor językowy, język niemiecki
 • Jakubowska Agnieszka, dr
 • Klonowska-Matynia Maria, dr
 • Kloskowski Dariusz, dr
 • Olkiewicz Marcin, dr
 • Radlińska Kamila, dr
 • Riaz Noman MPhil – Guizhou University, China
 • Sasin Maria, dr – redaktor statystyczny
 • Trafny Karolina, mgr – redakcja techniczna
 • Trojanek Piotr, mgr – redaktor językowy, język angielski
 • Zaleska Beata, dr