Zespół redakcyjny

RADA PROGRAMOWA

 • Adamowicz Mieczysław, prof. dr hab. dr h.c., Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • Amborski David, Professor, Ryerson University, Toronto, Ontario
 • Bernat Tomasz, prof. US dr hab., Uniwersytet Szczeciński
 • Blašková Martina, prof. Ing., Ph.D., Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovakia
 • Casparius Joachim, prof., Universität Berlin, Germany
 • Danuletiu Dan, Associate Professor Ph.D., University in Alba Iulia, Romania
 • Garbe Peter, prof., Universität Greifswald, Germany
 • Ivanović Zoran, prof., Ph.D., Sveučilište u Rijeci, Croatia
 • Jurcić Ana, Associate Professor, Fulbright Alumni Association of Serbia, Serbia
 • Kiráľová Alžbeta, doc., Ing., Ph.D., Vysoká Škola Obchodní v Praze, Czech Republic
 • Kisiel Roman, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Leszczyński Marek, prof. UJK dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Luchko Mykhaylo, dr hab., prof., Ternopil National Economic University, Ukraine
 • Maráková Vanda, doc., Ing., Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia
 • Mitrovic Ranka, Assistant professor, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
 • Muntean Andreea, Lect. PhD, University in Alba Iulia, Romania
 • Musiał Wiesław, prof. dr hab., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Popa Maria, Profesor universitar doctor inginer, University in Alba Iulia, Romania
 • Rembeza Jerzy, prof. PK dr hab., Politechnika Koszalińska
 • Tom L. Trittipo, prof., Ph.D., Maryland University, USA
 • Wiatrak Andrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Zmyślony Piotr, prof. UE dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Żmija Janusz, prof. dr hab. dr h.c., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


KOLEGIUM REDAKCYJNE
Przekota Grzegorz, prof. PK dr hab. – Redaktor Naczelny
Jasiulewicz Michał, prof. dr hab. – Z-ca Redaktora Naczelnego

Garbe Peter, prof. – redaktor językowy, język niemiecki
Jakubowska Agnieszka, dr
Janiszewska Dorota, dr
Klonowska-Matynia Maria, dr
Olkiewicz Marcin, dr
Ossowska Luiza, dr – sekretarz
Radlińska Kamila, dr
Sasin Maria, dr – redaktor statystyczny
Trojanek Piotr, mgr – redaktor językowy, język angielski
Zaleska Beata, dr

REDAKCJA TECHNICZNA – Karolina Trafny