Zasady etyki wydawniczej

Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych  przestrzegają zasad etyki wydawniczej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej nie będą respektowane. Redakcja Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych wymaga od Autorów, Recenzentów i Redaktorów przestrzegania zasad polityki etycznej czasopisma na wszystkich etapach prac wydawniczych.