Kontakt

Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6e,
75-343 Koszalin

Główna osoba do kontaktu

mgr Karolina Trafny
Telefon 94 34 39 203

Wsparcie techniczne

Sekretarz - dr Ossowska Luiza
Telefon 94 34 39 162