Kontakt

Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6e,
75-343 Koszalin

Koszalin University of Technology
Faculty of Economic Sciences
ul. Kwiatkowskiego 6e
75-343 Koszalin

Główna osoba do kontaktu

mgr Karolina Trafny (Ms Karolina Trafny, MA)
Telefon 94 34 39 203

Wsparcie techniczne

mgr Karolina Trafny (Ms Karolina Trafny, MA)
Telefon 94 34 39 203