Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
wydawnictwo@tu.koszalin.pl

ISSN: 2300-1232
(Poprzednio 1898-8229 jako Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania)