O czasopiśmie

Profil czasopisma

Zeszyty Naukowe WNE starają się przekazać swoim czytelnikom wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a w tym przemian dokonujących się w polskich przedsiębiorstwach, organizacjach sektora publicznego oraz non-profit, zarówno w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i w perspektywie międzynarodowej. Poruszana przez autorów problematyka poświęcona jest między innymi zagadnieniom ekonomicznym, zarządzania, demograficznym, kulturowym opisującym dynamikę procesu transformacji gospodarczej i społecznej, w tym dynamikę procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej. W zeszytach zawarte są prace z następujących działów:

  1. Rozprawy i artykuły – zawierają oryginalne prace twórcze, rozprawy metodologiczne, analizy teoretyczne.
  2. Materiały i komunikaty z badań – prezentują prace o charakterze empirycznym, oparte na badaniach własnych autora.
  3. Recenzje i omówienia – zawierają analityczne recenzje lub omówienia książek, podręczników itp. z obszaru nauk ekonomicznych.

W czasopiśmie publikowane są prace, zarówno pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, jak i wielu uznanych naukowców z całego kraju. Priorytetem kolegium redakcyjnego jest znaczne umiędzynarodowienie czasopisma, poprzez udział w radzie naukowej i w zespole recenzentów pracowników dydaktycznych i badawczych o dużym doświadczeniu, reprezentujących różne środowiska naukowe z zagranicy.

Opłaty

Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych nie pobierają opłat od Autorów za publikację artykułów i proces redakcyjny.