Ogłoszenia

Redakcja Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych dziękuje Naszym Recenzentom za współpracę:

 • Recenzenci w roku 2019

  2019-12-20

  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Borzyszkowski Jacek, dr hab. prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Jankowska Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kasperska Ewa, dr, Politechnika Koszalińska
  Korczak Jerzy, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Kucharek Daniel, Płk dr hab., Lotnicza Akademia Wojskowa
  Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
  Olkiewicz Marcin, dr, Politechnika Koszalińska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2019
 • Recenzenci w roku 2018

  2018-12-18

  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Bogusz Małgorzata, dr inż., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Borzyszkowski Jacek, dr hab. prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Dziadek Krzysztof, dr, Politechnika Koszalińska
  Jakubowska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Jankowska Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Judkowiak Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Kalinowski Sławomir, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
  Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kurdyś-Kujawska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Macioszek Elżbieta, dr hab. inż. prof. PŚ, Politechnika Śląska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Prus Piotr, dr inż., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Radlińska Kamila, dr, Politechnika Koszalińska
  Sołtysiak Mirosław, dr inż., Politechnika Rzeszowska
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Stych Marek, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Szczepankiewicz Elżbieta, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Szczepańska-Przekota Anna, dr, Politechnika Koszalińska
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Świtała Marcin, dr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Wolniak Radosław, dr hab. prof. PŚ, Politechnika Śląska
  Zaleska Beata, dr, Politechnika Koszalińska

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2018
 • Recenzenci w roku 2017

  2018-01-24

  Artienwicz Nelli, dr, Uniwersytet Gdański
  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Bem Agnieszka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Błażejowska Małgorzata, dr, Politechnika Koszalińska
  Foremna-Pilarska Monika, dr, Politechnika Koszalińska
  Granosik Beata, dr, Politechnika Koszalińska
  Hadyński Jakub, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Jakubowska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Judkowiak Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Kalinowski Sławomir, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
  Kołodziejczak Małgorzata, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  Marczak Mirosław, dr, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Maryniak Anna, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Olkiewicz Anna, dr, Politechnika Koszalińska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Przezbórska-Skobiej Lucyna, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rosa Anna, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  Rzeszutko Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sadowski Arkadiusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sołtysiak Mirosław, dr inż., Politechnika Rzeszowska
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Stefko Olga, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Szymański Waldemar, dr, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Zaleska Beata, dr, Politechnika Koszalińska

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2017
 • Recenzenci w roku 2016

  2016-12-16

  Artienwicz Nelli, dr, Uniwersytet Gdański
  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Baer-Nawrocka Agnieszka, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Bem Agnieszka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Borzyszkowski Jacek, dr, Politechnika Koszalińska
  Gardzińska Anna, dr, Uniwersytet Szczeciński
  Granosik Beata, dr, Politechnika Koszalińska
  Hadyński Jakub, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Jasiulewicz Michał, prof. dr hab., Politechnika Koszalińska
  Kasperska Ewa, dr, Politechnika Koszalińska
  Kiryluk-Dryjska Ewa, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kisiel Aneta, dr, Politechnika Koszalińska
  Kita Katarzyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
  Kołodziejczak Małgorzata, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Marczak Mirosław, dr, Politechnika Koszalińska
  Olkiewicz Marcin, dr, Politechnika Koszalińska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Przezbórska-Skobiej Lucyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rosa Anna, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  Rzeszutko Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sadowski Arkadiusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Staszczak Dariusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Stefko Olga, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Zarębski Patrycjusz, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2016