Ogłoszenia

Redakcja Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych dziękuje Naszym Recenzentom za współpracę:

 • Recenzenci w roku 2022

  2023-02-23

  1. dr inż. Bełch Paulina, Politechnika Rzeszowska
  2. dr Bochenek Magdalena, Politechnika Rzeszowska
  3. dr inż. Dąbek Artur, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  4. dr Dziadek Krzysztof, Politechnika Koszalińska
  5. dr Dziekan Przemysław, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
  6. dr Jankowska Anna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  7. dr Kowal Anna, Uniwersytet Rzeszowski
  8. dr Markiewicz Jacek, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  9. dr Nowakowska Marta, Uniwersytet Wrocławski
  10. dr Olkiewicz Marcin, Politechnika Koszalińska
  11. dr Ossowska Luiza, Politechnika Koszalińska
  12. dr Rosiński Rafał, Politechnika Koszalińska
  13. dr Standar Aldona, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  14. dr Śmiglak-Krajewska Magdalena, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  15. dr Średzińska Joanna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  16. dr Zarębski Patrycjusz, Politechnika Koszalińska

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2022
 • Recenzenci w roku 2021

  2022-02-10

  dr hab. Borzyszkowski Jacek, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  dr Jakubowska Agnieszka, Politechnika Koszalińska
  dr Jankowska Anna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  dr Klonowska-Matynia Maria, Politechnika Koszalińska
  dr hab. inż. Korczak Jerzy, prof. PK, Politechnika Koszalińska
  dr Beata Kloskowska, Akademia Pomorska w Słupsku
  dr hab. Mentel Grzegorz, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
  dr Ossowska Luiza, Politechnika Koszalińska
  dr Radlińska Kamila, Politechnika Koszalińska
  dr Rosiński Rafał, Politechnika Koszalińska
  dr hab. Sadowski Arkadiusz, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  dr Sikora-Gaca Małgorzata, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  dr Standar Aldona, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  dr Średzińska Joanna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  prof. zw. dr hab. inż. Wolniak Radosław, Politechnika Śląska
  dr Zaleska Beata, Politechnika Koszalińska

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2021
 • Recenzenci w roku 2019

  2019-12-20

  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Borzyszkowski Jacek, dr hab. prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Jankowska Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kasperska Ewa, dr, Politechnika Koszalińska
  Korczak Jerzy, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Kucharek Daniel, Płk dr hab., Lotnicza Akademia Wojskowa
  Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
  Olkiewicz Marcin, dr, Politechnika Koszalińska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2019
 • Recenzenci w roku 2018

  2018-12-18

  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Bogusz Małgorzata, dr inż., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Borzyszkowski Jacek, dr hab. prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Dziadek Krzysztof, dr, Politechnika Koszalińska
  Jakubowska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Jankowska Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Judkowiak Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Kalinowski Sławomir, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
  Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kurdyś-Kujawska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Macioszek Elżbieta, dr hab. inż. prof. PŚ, Politechnika Śląska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Prus Piotr, dr inż., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Radlińska Kamila, dr, Politechnika Koszalińska
  Sołtysiak Mirosław, dr inż., Politechnika Rzeszowska
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Stych Marek, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Szczepankiewicz Elżbieta, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Szczepańska-Przekota Anna, dr, Politechnika Koszalińska
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Świtała Marcin, dr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Wolniak Radosław, dr hab. prof. PŚ, Politechnika Śląska
  Zaleska Beata, dr, Politechnika Koszalińska

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2018
 • Recenzenci w roku 2017

  2018-01-24

  Artienwicz Nelli, dr, Uniwersytet Gdański
  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Bem Agnieszka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Błażejowska Małgorzata, dr, Politechnika Koszalińska
  Foremna-Pilarska Monika, dr, Politechnika Koszalińska
  Granosik Beata, dr, Politechnika Koszalińska
  Hadyński Jakub, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Jakubowska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Judkowiak Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
  Kalinowski Sławomir, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
  Kołodziejczak Małgorzata, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  Marczak Mirosław, dr, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Maryniak Anna, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Olkiewicz Anna, dr, Politechnika Koszalińska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Przezbórska-Skobiej Lucyna, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rosa Anna, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  Rzeszutko Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sadowski Arkadiusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sołtysiak Mirosław, dr inż., Politechnika Rzeszowska
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Stefko Olga, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Szymański Waldemar, dr, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Zaleska Beata, dr, Politechnika Koszalińska

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2017
 • Recenzenci w roku 2016

  2016-12-16

  Artienwicz Nelli, dr, Uniwersytet Gdański
  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Baer-Nawrocka Agnieszka, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Bem Agnieszka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Borzyszkowski Jacek, dr, Politechnika Koszalińska
  Gardzińska Anna, dr, Uniwersytet Szczeciński
  Granosik Beata, dr, Politechnika Koszalińska
  Hadyński Jakub, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Jasiulewicz Michał, prof. dr hab., Politechnika Koszalińska
  Kasperska Ewa, dr, Politechnika Koszalińska
  Kiryluk-Dryjska Ewa, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kisiel Aneta, dr, Politechnika Koszalińska
  Kita Katarzyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
  Kołodziejczak Małgorzata, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Marczak Mirosław, dr, Politechnika Koszalińska
  Olkiewicz Marcin, dr, Politechnika Koszalińska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Przezbórska-Skobiej Lucyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rosa Anna, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  Rzeszutko Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sadowski Arkadiusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Staszczak Dariusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Stefko Olga, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Zarębski Patrycjusz, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

  Przeczytaj więcej na temat Recenzenci w roku 2016