Recenzenci w roku 2019

2019-12-20

Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Borzyszkowski Jacek, dr hab. prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
Jankowska Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kasperska Ewa, dr, Politechnika Koszalińska
Korczak Jerzy, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
Kucharek Daniel, Płk dr hab., Lotnicza Akademia Wojskowa
Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Olkiewicz Marcin, dr, Politechnika Koszalińska
Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu