Recenzenci w roku 2016

2016-12-16

Artienwicz Nelli, dr, Uniwersytet Gdański
Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Baer-Nawrocka Agnieszka, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bem Agnieszka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Borzyszkowski Jacek, dr, Politechnika Koszalińska
Gardzińska Anna, dr, Uniwersytet Szczeciński
Granosik Beata, dr, Politechnika Koszalińska
Hadyński Jakub, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
Jasiulewicz Michał, prof. dr hab., Politechnika Koszalińska
Kasperska Ewa, dr, Politechnika Koszalińska
Kiryluk-Dryjska Ewa, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kisiel Aneta, dr, Politechnika Koszalińska
Kita Katarzyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
Kołodziejczak Małgorzata, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Marczak Mirosław, dr, Politechnika Koszalińska
Olkiewicz Marcin, dr, Politechnika Koszalińska
Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
Przezbórska-Skobiej Lucyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rosa Anna, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
Rzeszutko Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sadowski Arkadiusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Staszczak Dariusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stefko Olga, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zarębski Patrycjusz, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk