Recenzenci w roku 2017

2018-01-24

Artienwicz Nelli, dr, Uniwersytet Gdański
Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bem Agnieszka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Błażejowska Małgorzata, dr, Politechnika Koszalińska
Foremna-Pilarska Monika, dr, Politechnika Koszalińska
Granosik Beata, dr, Politechnika Koszalińska
Hadyński Jakub, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jakubowska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
Judkowiak Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
Kalinowski Sławomir, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
Kołodziejczak Małgorzata, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Marczak Mirosław, dr, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Maryniak Anna, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Olkiewicz Anna, dr, Politechnika Koszalińska
Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
Przezbórska-Skobiej Lucyna, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rosa Anna, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
Rzeszutko Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sadowski Arkadiusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sołtysiak Mirosław, dr inż., Politechnika Rzeszowska
Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stefko Olga, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Szymański Waldemar, dr, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zaleska Beata, dr, Politechnika Koszalińska