Recenzenci w roku 2020

2021-02-04

Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
Jankowska Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
Rembeza Jerzy, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu