Recenzenci w roku 2018

2018-12-18

Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bogusz Małgorzata, dr inż., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Borzyszkowski Jacek, dr hab. prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dziadek Krzysztof, dr, Politechnika Koszalińska
Jakubowska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
Jankowska Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Judkowiak Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
Kalinowski Sławomir, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kurdyś-Kujawska Agnieszka, dr, Politechnika Koszalińska
Macioszek Elżbieta, dr hab. inż. prof. PŚ, Politechnika Śląska
Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
Prus Piotr, dr inż., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
Radlińska Kamila, dr, Politechnika Koszalińska
Sołtysiak Mirosław, dr inż., Politechnika Rzeszowska
Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stych Marek, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Szczepankiewicz Elżbieta, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Szczepańska-Przekota Anna, dr, Politechnika Koszalińska
Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Świtała Marcin, dr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wolniak Radosław, dr hab. prof. PŚ, Politechnika Śląska
Zaleska Beata, dr, Politechnika Koszalińska