Indeksacja w bazach danych

Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych są indeksowane/udostępniane w następujących bazach:

png png png

png