Indeksacja w bazach

Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych są indeksowane w następujących bazach:

png png png

png