Indeksowanie / punktacja

2016-12-01

Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych są indeksowane w następujących bazach:

Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych są uwzględnione w części "B" wykazu czasopism naukowych (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.) pod poz. 2171 (przyznana liczba punktów - 6).

png png png

png