Wpływ polityki strukturalnej państwa na rozwój gospodarki: podejście teoretyczne w oparciu o doświadczenia ukraińskie

Autor

  • Nazariy Popadynets Department of Regional Economic Policy of State Institution “M.I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”
  • Vitaliy Krupin Department of Economic Modeling of Institute of Rural and Agricultural Development of Polish Academy of Sciences
  • Svitlana Shults Department of Regional Economic Policy of “M.I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

Słowa kluczowe:

inwestycje, innowacje, konkurencyjność, przemysł, zmiany strukturalne, polityka strukturalna państwa

Abstrakt

Regulacje państwowe zmian strukturalnych w gospodarce mają na celu kształtowanie i wspieranie racjonalnej struktury gospodarczej i dokonywane są za
pośrednictwem państwowej polityki strukturalnej. Celem artykułu jest określenie takich kierunków państwowej polityki strukturalnej, które mogłyby zapewnić rozwój gospodarki narodowej, a także określić priorytety i mechanizmy jego realizacji. Główne kierunki realizacji państwowej polityki strukturalnej są określone. Istotę struktury gospodarki narodowej przedstawiono uwzględniając polityki: przemysłową, innowacyjną i inwestycyjną, których to rozwój wpływa na wzrost gospodarczy i wzrost konkurencyjności krajowej na poziomie globalnym.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Popadynets, N., Krupin, V., & Shults, S. (2015). Wpływ polityki strukturalnej państwa na rozwój gospodarki: podejście teoretyczne w oparciu o doświadczenia ukraińskie. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 157–168. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/23