Tom 1 Nr 19 (2015): Zeszyty Naukowe nr 19 (2015)

					Pokaż Tom 1 Nr 19 (2015): Zeszyty Naukowe nr 19 (2015)

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt Naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych (nr 19; 2015). W niniejszym numerze autorzy podjęli interesujące i aktualne problemy z zakresu życia społecznogospodarczego. Zawarto w nim rozważania i analizy dotyczące: sektora turystycznego (J. Borzyszkowski; M. Karpuk; M. Marczak; M. Mazurek i K. Bobik); sektora rolnego (P. Kołodziejska i L. Ossowska); problemów bezrobocia (D. Graj); rynku nieruchomości (M. Klonowska-Matynia i P. Kanka); konkurencyjności spółek (M. Klonowska-Matynia i I. Stasiukiewicz); kapitału ludzkiego (E.Z. Zdrojewski i R. Zdrojewski); znaczenia pracowników (B. Kromer i M. Jackiewicz), a także polityki strukturalnej (N. Popadynets, V. Krupin i S. Shults). Artykuły zawarte w Zeszytach Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych charakteryzują się różnorodnością tematyczną, dotyczą poszczególnych miast, regionów, a także krajów. Tym samym, Czytelnik ma możliwość zapoznania się z różnymi problemami współczesnego świata na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet globalnym.
Mamy nadzieję, że artykuły zawarte w niniejszym numerze Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych zainteresują szerokie grono Czytelników. Pragniemy dodać, iż w dalszym ciągu będziemy dbać o dobór właściwej tematyki publikacji, a także o ich odpowiednią jakość merytoryczną i metodyczną. Jednocześnie pragniemy zaprosić do podjęcia współpracy.

Opublikowane: 2015-12-15