Wzrost kapitału ludzkiego w Polsce

Autor

  • Eugeniusz Z. Zdrojewski Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Ryszard Zdrojewski Instytut Rozwoju Zrównoważonego

Słowa kluczowe:

zasoby ludzkie, kapitał ludzki, poziom wykształcenia

Abstrakt

Istotę i składniki kapitału ludzkiego przedstawiono na tle zmian stanu liczebnego mieszkańców miast i wsi oraz struktury ludności według płci, wieku i nieco
szerszej według poziomu wykształcenia. W opracowaniu podjęto próbę wykazania zmian w okresie międzyspisowym 1988-2011.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Zdrojewski, E. Z., & Zdrojewski, R. (2015). Wzrost kapitału ludzkiego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 135–156. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/22