SZKOLENIA PRACOWNICZE A ROZWÓJ WIEDZY WŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Autor

  • Maria Klonowska-Matynia
  • Aleksandra Michalczyk

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, szkolenia, rozwój, GOW

Abstrakt

Wobec nowych wyzwań, jakie stawia przed gospodarką i podmiotami rynkowymi nowa strategia europejska „Europa 2020”1niniejszy artykuł porusza problematykę rozwoju kapitału ludzkiego w procesie zdobywania wiedzy. Zasadniczym celem artykułu jest próba oceny szkoleń przeprowadzonych w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Korczaka w Słupsku i ich wpływu na możliwości rozwoju kapitału ludzkiego. Wszczególności weryfikacji poddano rodzaj i przydatność wiedzy zdobytej podczas szkoleń pracowniczych.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Klonowska-Matynia, M., & Michalczyk, A. (2021). SZKOLENIA PRACOWNICZE A ROZWÓJ WIEDZY WŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 177–187. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/216