WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH FORM PROMOCJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W CELU KREOWANIA WIZERUNKU TURYSTYCZNEGO

Autor

  • Jolanta Mazurek
  • Karolina Miśkiewicz

Słowa kluczowe:

promocja, formy promocji, turystyka, atrakcyjność turystyczna, jednostki samorządowe

Abstrakt

Wopracowaniuprzedstawionoformypromocji wykorzystaneprzez jednostki samorządowe powiatu koszalińskiego. Ocenie poddano działalność promocyjną inakłady przeznaczone na ten cel w poszczególnych gminachpowiatui Starostwa Powiatowego w Koszalinie.Zaprezentowanowyniki badań uzyskane dzięki zastosowaniumetody sondażu z użyciem standaryzowanego kwestionariusza. Badania przeprowadzonow jednostkach samorządowych powiatu. Dokonano oceny wykorzystanych form promocji w celu kreowania wizerunku turystycznego.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Mazurek, J., & Miśkiewicz, K. (2021). WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH FORM PROMOCJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W CELU KREOWANIA WIZERUNKU TURYSTYCZNEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 113–132. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/212