MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO)

Autor

  • Mirosław Marczak

Słowa kluczowe:

marka, produkt markowy, Narodowa Organizacja Turystyczna, promocja, kampania promocyjna

Abstrakt

W artykule zaprezentowano przykłady wykorzystania lokalnych i regionalnych turystycznych produktów markowych w działaniach promocyjnych Narodowych Organizacji Turystycznych (NTO), w takich krajach, jak: Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polskaoraz Serbia. Zdefiniowano ponadto rolę marki imożliwości jej wykorzystania w działaniach promocyjnych podejmowanych przez NTO. Ukazano również istotę funkcjonowania NTO, jako instytucji odpowiedzialnej za promocję państwa. W artykule przyjęto następującą tezę badawczą, tj. lokalne i regionalne turystyczne produkty markowe stanowią istotny elementkampanii promocyjnych realizowanych przez NTO w wielu państwach.Mogą zatem stanowić płaszczyznę współpracy między sektorem prywatnym, a państwowym w zakresie spójnej polityki na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku turystycznego kraju.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Marczak, M. (2021). MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 99–111. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/211