Społeczne korzyści uczestnictwa harcerzy w turystyce

Autor

  • Jolanta Mazurek Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Katarzyna Bobik Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

turystyka, rekreacja, krajoznawstwo, czas wolny, harcerstwo

Abstrakt

W opracowaniu podjęto problematykę turystyki harcerzy. Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych na 120 osobowej grupie skautów, przedstawiono szerokie walory wychowawcze harcerstwa, wskazano korzyści społeczne oraz rolę turystyki w wypełnianiu czasu wolnego dzieci i młodzieży. Celem publikacji było rozpoznanie preferowanych przez harcerzy form turystyki oraz wpływu harcerstwa na kształtowanie osobowości oraz systemu wartości młodych ludzi.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Mazurek, J., & Bobik, K. (2015). Społeczne korzyści uczestnictwa harcerzy w turystyce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 121–133. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/21