Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu

Autor

  • Bożenna Kromer Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Mariola Jackiewicz Biblioteka Naukowa

Słowa kluczowe:

pracownicy, organizacja, role, efektywność, praca

Abstrakt

Efektywność i sprawność pracy zespołu zależy od warunków jego funkcjonowania. Istotne jest przywództwo, wiedza i umiejętności pracowników,
warunki rozwoju, typ osobowości oraz oczekiwania zatrudnionych osób. Praca w zespole wiąże się z podziałem zadań i pełnieniem określonych ról przez jego członków. Role te powinny być zgodzie z indywidualnymi predyspozycjami pracowników, co przyczynia się do dobrego współdziałania i większej sprawności funkcjonowania zespołu jako całości.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu. (2015). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 89-102. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/20