Wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na funkcjonowanie wybranego gospodarstwa rolnego

Autor

  • Paulina Kołodziejska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

dofinansowanie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, indywidualne gospodarstwo rolne

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie wpływu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rozwój wybranego indywidualnego
gospodarstwa rolnego. W badanym gospodarstwie w ramach PROW 2007-2013 skorzystano z trzech działań osi 1: ułatwianie startu młodym rolnikom, renty
strukturalne oraz modernizacja gospodarstw rolnych. Realizowane działania znaczącą wpłynęły na rozwój i funkcjonowanie gospodarstwa.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Kołodziejska, P., & Ossowska, L. (2015). Wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na funkcjonowanie wybranego gospodarstwa rolnego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 81–88. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/19