Analiza cen na wtórnym rynku nieruchomości mieszkaniowych

Autor

  • Maria Klonowska-Matynia Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Paula Kanka Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

cena, rynek, nieruchomości, transakcje, kupno-sprzedaż

Abstrakt

Artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest analiza wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych na obszarze miasta Koszalin ze szczególnym uwzględnieniem zmian cen w czasie. Problem badawczy sformułowano w postaci pytania: Jak silnie są zróżnicowane ceny nieruchomości mieszkaniowych w Koszalinie? W jakim okresie najczęściej dochodziło do zawierania transakcji kupna-sprzedaży? Na jakie nieruchomości występowało największe zapotrzebowanie w badanym okresie?

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Klonowska-Matynia, M., & Kanka, P. (2015). Analiza cen na wtórnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 57–68. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/17