Wpływ czynników przestrzennych na ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim (2006-2012)

Autor

  • Michał Karpuk Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

turystyka,, efekty przestrzenne, macierz wag, ekonometria przestrzenna, współczynnik korelacji globalnej

Abstrakt

W artykule zostało przeprowadzone badanie wpływu postaci macierzy wag na korelacje przestrzenne oraz dynamikę współczynników korelacji przestrzennej na przykładzie ilości noclegów udzielonych turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych powiatów województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2012. Analizie poddane zostały cztery rodzaje macierzy wag opartych na: a) macierzach sąsiedztwa, b) macierzach odległości pomiędzy centrami administracyjnymi powiatów, c) macierzach połączeń komunikacyjnych (samochodowych i kolejowych) oraz d) liczbie hoteli w powiecie. Zostały wyliczone i przeanalizowane współczynniki korelacji globalnej i lokalnej Morana, zbadana ich dynamika. Z badań wynika, iż przestrzenne zróżnicowanie dla badanego wskaźnika jest najbardziej wyrażone przez współczynniki korelacji przestrzennej oparte na macierzy wag c) i d). Na tej podstawie wnioskujemy, że dla analizy zjawisk ekonomicznych w zależności od czynników przestrzennych najważniejsze znaczenie mają czynniki bezpośrednio związane z analizowanym zjawiskiem.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Karpuk, M. (2015). Wpływ czynników przestrzennych na ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim (2006-2012). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 39–56. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/13