Rozwój produktów turystycznych jako sfera działań destination management organizations

Autor

  • Jacek Borzyszkowski Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

destination management organizations, marketing, produkt turystyczny

Abstrakt

Destination management organizations (DMO) uważane są za najważniejsze podmioty odpowiedzialne za promocję i rozwój turystyki na danym obszarze. W związku z powyższym, podmiotom tym przypisuje się szereg zadań i odpowiedzialności, jak również odpowiednie instrumenty umożliwiające realizację konkretnych celów. Oprócz tradycyjnych zadań przypisywanych DMO (tj. promocja), coraz większą uwagę zwraca się na inne działania o charakterze marketingowym, w tym również w zakresie tworzenia i komercjalizacji produktów turystycznych. W niniejszym artykule przedstawiono analizę działań DMO w zakresie rozwoju produktów turystycznych. Przedstawiono w nim zarówno teoretyczne rozważania odnoszące się do DMO i jego zakresu działań, jak również wyniki badań własnych autora dotyczące badanego zagadnienia.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Borzyszkowski, J. (2015). Rozwój produktów turystycznych jako sfera działań destination management organizations. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 9–20. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/11