Wykorzystanie brandingu przez wybrane, pozaeuropejskie narodowe organizacje turystyczne (NTO)

  • Mirosław Marczak Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów działań podejmowanych w ramach brandingu przez narodowe organizacje turystyczne (NTO) funkcjonujące na obszarze czterech głównych (poza Europą) regionów turystycznych świata. Analizie poddano działania brandingowe 44 krajowych organizacji typu NTO. W szczególności w opracowaniu przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące pojmowania brandingu w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu, scharakteryzowano główne kryteria, na podstawie których dobrano narodowe organizacje turystyczne do badań, a także przedstawiono wybrane aspekty praktycznego wykorzystywania brandingu przez badane NTO (m.in. zasięg działań podejmowanych w ramach brandingu, postrzeganie i utożsamianie brandingu przez badane organizacje z różnego rodzaju zagadnieniami, wykorzystywanie produktów markowych w kampaniach promocyjnych). W opracowaniu przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że branding odgrywa istotną rolę w działaniach współczesnych narodowych organizacji turystycznych, a jego ranga i zakres wykorzystywania stale wzrasta, co powoduje, że staje się on jednym z kluczowych działań podejmowanych przez tego typu organizacje.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
MARCZAK, Mirosław. Wykorzystanie brandingu przez wybrane, pozaeuropejskie narodowe organizacje turystyczne (NTO). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 175-195, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/57>. Date accessed: 24 lis. 2017.