Tom 1 Nr 20 (2016): Zeszyty Naukowe nr 20(1) (2016)

Zeszyty Naukowe nr 20(1)

Oddajemy do rąk czytelników kolejny, już 20 numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (20/2016). Jest to zbiór publikacji naukowych z wielu obszarów nauk ekonomicznych, a autorzy publikacji to zarówno doświadczeni naukowcy pochodzący z różnych środowisk naukowych w kraju i za granicą, jak i młodzi ludzie, dopiero co wchodzący w świat nauki. Cieszy właśnie aktywność naukowej młodzieży, która pod kierunkiem swoich mistrzów przygotowuje bardzo interesujące opracowania.

Prezentowane w zeszycie badania poruszają kwestie od gospodarki regionalnej i lokalnej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oceny zamożności, redystrybucji dochodów, znaczenia przedsiębiorczości w ograniczaniu bezrobocia, poprzez bardzo szczegółowe problemy rynku kapitałowego, systemów podatkowych, rynku nieruchomości, logistyki, leasingu, benchmarkingu, innowacyjności, aż do międzynarodowych badań dotyczących turystyki czy wymiany handlowej w zakresie chemikaliów. Znajdziemy tutaj zarówno badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne. Tak szeroki wachlarz problemów pokazuje znaczenie ekonomii we współczesnym świecie, jak wielu dziedzin życia codziennego dotyczy.

Ta różnorodność tematyki daje czytelnikowi możliwość oceny pracy innych naukowców, może być także inspiracją do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań. Mamy nadzieję, że publikowane artykuły owocnie przyczynią się do rozwoju myśli ekonomicznej. Badania ekonomiczne mają kluczowe znacznie w zakresie lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez społeczeństwa, a dzięki temu i do jego rozwoju. Zachęcamy zatem do podejmowania wysiłku w zakresie przygotowywania opracowań naukowych i współpracy z naszym czasopismem.

 

Opublikowane: 2016-12-30

Artykuły