Wykorzystanie brandingu przez wybrane, pozaeuropejskie narodowe organizacje turystyczne (NTO)

Autor

  • Mirosław Marczak Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

branding, marka, produkty markowe, narodowe organizacje turystyczne, promocja

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów działań podejmowanych w ramach brandingu przez narodowe organizacje turystyczne (NTO) funkcjonujące na obszarze czterech głównych (poza Europą) regionów turystycznych świata. Analizie poddano działania brandingowe 44 krajowych organizacji typu NTO. W szczególności w opracowaniu przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące pojmowania brandingu w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu, scharakteryzowano główne kryteria, na podstawie których dobrano narodowe organizacje turystyczne do badań, a także przedstawiono wybrane aspekty praktycznego wykorzystywania brandingu przez badane NTO (m.in. zasięg działań podejmowanych w ramach brandingu, postrzeganie i utożsamianie brandingu przez badane organizacje z różnego rodzaju zagadnieniami, wykorzystywanie produktów markowych w kampaniach promocyjnych). W opracowaniu przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że branding odgrywa istotną rolę w działaniach współczesnych narodowych organizacji turystycznych, a jego ranga i zakres wykorzystywania stale wzrasta, co powoduje, że staje się on jednym z kluczowych działań podejmowanych przez tego typu organizacje.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Marczak, M. (2017). Wykorzystanie brandingu przez wybrane, pozaeuropejskie narodowe organizacje turystyczne (NTO). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 175–195. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/57