Popytowa strona seksturystyki w kraju o istotnym znaczeniu tego rodzaju turystyki – przykład Tajlandii

  • Marta Duczyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Jacek Borzyszkowski Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące popytowej strony seksturystyki w Tajlandii. Kraj ten powszechnie uważany jest za destynację, w której seksturystyka jest jednym z wiodących rodzajów turystyki. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z seksturystyką. Wykazano, ze zjawisko to, rodzące szereg kontrowersji, jest w kręgu zainteresowań wielu naukowców. W literaturze naukowej zauważa się również brak jednomyślności w zakresie definiowania i klasyfikacji tego zjawiska. W dalszej części przedstawiono krótki rys historyczny prostytucji i seksturystyki w Tajlandii. W artykule wykazano, że seksturystyka jest popularnym celem przyjazdów turystów zagranicznych do Tajlandii. Ostatnia część artykułu to charakterystyka trzech podstawowych typów seksturystów przyjeżdżających do Tajlandii. Przedstawiona w artykule analiza wykazała istotne znaczenie seksturystyki dla przyjazdowego ruchu turystycznego do Tajlandii. Wskazała również na typowe jej formy (głównie podróże mężczyzn). W artykule wykorzystano publikacje naukowe oraz źródła wtórne, głównie o charakterze statystycznym.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
DUCZYŃSKA, Marta; BORZYSZKOWSKI, Jacek. Popytowa strona seksturystyki w kraju o istotnym znaczeniu tego rodzaju turystyki – przykład Tajlandii. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 23-37, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/46>. Date accessed: 24 lis. 2017.