Popytowa strona seksturystyki w kraju o istotnym znaczeniu tego rodzaju turystyki – przykład Tajlandii

Autor

  • Marta Duczyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Jacek Borzyszkowski Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

seksturystyka, ruch turystyczny, popyt, Tajlandia

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące popytowej strony seksturystyki w Tajlandii. Kraj ten powszechnie uważany jest za destynację, w której seksturystyka jest jednym z wiodących rodzajów turystyki. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z seksturystyką. Wykazano, ze zjawisko to, rodzące szereg kontrowersji, jest w kręgu zainteresowań wielu naukowców. W literaturze naukowej zauważa się również brak jednomyślności w zakresie definiowania i klasyfikacji tego zjawiska. W dalszej części przedstawiono krótki rys historyczny prostytucji i seksturystyki w Tajlandii. W artykule wykazano, że seksturystyka jest popularnym celem przyjazdów turystów zagranicznych do Tajlandii. Ostatnia część artykułu to charakterystyka trzech podstawowych typów seksturystów przyjeżdżających do Tajlandii. Przedstawiona w artykule analiza wykazała istotne znaczenie seksturystyki dla przyjazdowego ruchu turystycznego do Tajlandii. Wskazała również na typowe jej formy (głównie podróże mężczyzn). W artykule wykorzystano publikacje naukowe oraz źródła wtórne, głównie o charakterze statystycznym.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Duczyńska, M., & Borzyszkowski, J. (2017). Popytowa strona seksturystyki w kraju o istotnym znaczeniu tego rodzaju turystyki – przykład Tajlandii. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 23–37. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/46