Ocena parku maszynowego gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego

  • Ewa Szafraniec-Siluta Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie stanu wyposażenia gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego w środki transportu, maszyny i urządzenia rolnicze w ujęciu porównawczym.W opracowaniu dokonano oceny liczby środków transportu, maszyn i urządzeń rolniczych będących w posiadaniu gospodarstw rolnych (na podstawie danych GUS – ­Powszechny Spis Rolny). Zakres przestrzenny badania to obszar Pomorza Środkowego oraz całej Polski. Z przeprowadzonych badań wynika, iż gospodarstwa rolne Pomorza Środkowego są lepiej wyposażone w środki transportu, maszyny i urządzenia rolnicze, niż ogół jednostek w Polsce.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
SZAFRANIEC-SILUTA, Ewa. Ocena parku maszynowego gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 131-142, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/42>. Date accessed: 24 lis. 2017.