Ocena parku maszynowego gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego

Autor

  • Ewa Szafraniec-Siluta Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

majątek, gospodarstwo rolne, Pomorze Środkowe

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie stanu wyposażenia gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego w środki transportu, maszyny i urządzenia rolnicze w ujęciu porównawczym.W opracowaniu dokonano oceny liczby środków transportu, maszyn i urządzeń rolniczych będących w posiadaniu gospodarstw rolnych (na podstawie danych GUS – ­Powszechny Spis Rolny). Zakres przestrzenny badania to obszar Pomorza Środkowego oraz całej Polski. Z przeprowadzonych badań wynika, iż gospodarstwa rolne Pomorza Środkowego są lepiej wyposażone w środki transportu, maszyny i urządzenia rolnicze, niż ogół jednostek w Polsce.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Szafraniec-Siluta, E. (2017). Ocena parku maszynowego gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 131-142. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/42