Dochody podatkowe gmin Pomorza Środkowego w latach 2010-2014

  • Rafał Rosiński Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę i zróżnicowanie opodatkowania podatkami lokalnymi oraz poddano analizie wielkość wpływów fiskalnych gmin z dochodów podatkowych na Pomorzu Środkowym w latach 2010-2014. Struktura terytorialna regionu oraz jej typ determinuje wielkość wpływów z dochodów podatkowych oraz ma wpływ na kształtowanie się wielkości uzyskiwanych dochodów. Charakter podatków lokalnych pozwala w większości przypadków prognozować możliwe do uzyskania wpływy z tego źródła dochodu.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
ROSIŃSKI, Rafał. Dochody podatkowe gmin Pomorza Środkowego w latach 2010-2014. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 99-112, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/40>. Date accessed: 24 lis. 2017.