Dochody podatkowe gmin Pomorza Środkowego w latach 2010-2014

Autor

  • Rafał Rosiński Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

podatek lokalny, podatki dochodowe, obciążenia podatkowe, wpływy fiskalne

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę i zróżnicowanie opodatkowania podatkami lokalnymi oraz poddano analizie wielkość wpływów fiskalnych gmin z dochodów podatkowych na Pomorzu Środkowym w latach 2010-2014. Struktura terytorialna regionu oraz jej typ determinuje wielkość wpływów z dochodów podatkowych oraz ma wpływ na kształtowanie się wielkości uzyskiwanych dochodów. Charakter podatków lokalnych pozwala w większości przypadków prognozować możliwe do uzyskania wpływy z tego źródła dochodu.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Rosiński, R. (2017). Dochody podatkowe gmin Pomorza Środkowego w latach 2010-2014. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 99-112. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/40