Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Pomorza Środkowego na tle gmin województw sąsiednich

  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Celem artykułu jestocena poziomu zmian rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Pomorza Środkowego na tle sąsiednich województw. Zróżnicowanie poziomu oraz poziom zmian rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego na podstawie cech z zakresu demografii, infrastruktury technicznej i społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz finansów lokalnych. Analizą objęto 409 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS z 1999 i 2014 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że obszar Pomorza Środkowego charakteryzuje się zbliżonym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego do terenu województwa zachodniopomorskiego, a nieco niższym niż województwo pomorskie i wielkopolskie. Natomiast poziom zmian, jakie zaszły pomiędzy 1999 a 2014 rokiem, jest podobny jak w przypadku województw pomorskiego i wielkopolskiego, a wyższy niż w województwie zachodniopomorskim.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
OSSOWSKA, Luiza. Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Pomorza Środkowego na tle gmin województw sąsiednich. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 77-90, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/38>. Date accessed: 24 lis. 2017.