Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Pomorza Środkowego na tle gmin województw sąsiednich

Autor

  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, poziom zmian rozwoju społeczno-ekonomicznego, Pomorze Środkowe

Abstrakt

Celem artykułu jestocena poziomu zmian rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Pomorza Środkowego na tle sąsiednich województw. Zróżnicowanie poziomu oraz poziom zmian rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego na podstawie cech z zakresu demografii, infrastruktury technicznej i społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz finansów lokalnych. Analizą objęto 409 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS z 1999 i 2014 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że obszar Pomorza Środkowego charakteryzuje się zbliżonym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego do terenu województwa zachodniopomorskiego, a nieco niższym niż województwo pomorskie i wielkopolskie. Natomiast poziom zmian, jakie zaszły pomiędzy 1999 a 2014 rokiem, jest podobny jak w przypadku województw pomorskiego i wielkopolskiego, a wyższy niż w województwie zachodniopomorskim.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Ossowska, L. (2017). Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Pomorza Środkowego na tle gmin województw sąsiednich. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 77-90. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/38