Miejska sieć osadnicza projektowanego województwa środkowopomorskiego

  • Iwona Jażewicz Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska w Słupsku

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza miejskiej sieci osadniczej projektowanego województwa środkowopomorskiego. Badaniom poddano wybrane czynniki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i przyrodniczych. Omówiono strukturę sieci miast oraz przedstawiono analizę układu hierarchicznego i koncentracji ośrodków miejskich. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż miejska sieć osadnicza projektowanego woj. środkowopomorskiego posiada historycznie ukształtowaną sieć o wystarczającej licznie węzłów, powiązanych szlakami komunikacyjnymi tj. lądowymi, wodnymi, powietrznymi, a także więziami społeczno-gospodarczymi.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
JAŻEWICZ, Iwona. Miejska sieć osadnicza projektowanego województwa środkowopomorskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 57-76, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/37>. Date accessed: 24 lis. 2017.