Miejska sieć osadnicza projektowanego województwa środkowopomorskiego

Autor

  • Iwona Jażewicz Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska w Słupsku

Słowa kluczowe:

województwo środkowopomorskie, miejska sieć osadnicza, miasta

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza miejskiej sieci osadniczej projektowanego województwa środkowopomorskiego. Badaniom poddano wybrane czynniki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i przyrodniczych. Omówiono strukturę sieci miast oraz przedstawiono analizę układu hierarchicznego i koncentracji ośrodków miejskich. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż miejska sieć osadnicza projektowanego woj. środkowopomorskiego posiada historycznie ukształtowaną sieć o wystarczającej licznie węzłów, powiązanych szlakami komunikacyjnymi tj. lądowymi, wodnymi, powietrznymi, a także więziami społeczno-gospodarczymi.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Jażewicz, I. (2017). Miejska sieć osadnicza projektowanego województwa środkowopomorskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 57-76. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/37