Pomorze Środkowe – region zmarginalizowany w obecnym podziale administracyjnym

  • Michał Jasiulewicz Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Andrzej Suszyński Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Minione 17 lat to wystarczająco długi okres aby ocenić czy wyeliminowanie województwa koszalińskiego i słupskiego wpłynęło pozytywnie czy też nie na spójność społeczno-gospodarczą regionu środkowopomorskiego. Celem artykułu jest omówienie Pomorza Środkowego w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Uwzględniono dostępność komunikacyjną, problem marginalizacji oraz potencjał społeczno-gospodarczy Pomorza Środkowego. Zastosowano analizę piśmiennictwa oraz danych statystycznych GUS.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
JASIULEWICZ, Michał; SUSZYŃSKI, Andrzej. Pomorze Środkowe – region zmarginalizowany w obecnym podziale administracyjnym. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 39-56, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/36>. Date accessed: 24 lis. 2017.