Pomorze Środkowe – region zmarginalizowany w obecnym podziale administracyjnym

Autor

  • Michał Jasiulewicz Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Andrzej Suszyński Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

region, marginalizacja, spójność, województwo środkowopomorskie

Abstrakt

Minione 17 lat to wystarczająco długi okres aby ocenić czy wyeliminowanie województwa koszalińskiego i słupskiego wpłynęło pozytywnie czy też nie na spójność społeczno-gospodarczą regionu środkowopomorskiego. Celem artykułu jest omówienie Pomorza Środkowego w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Uwzględniono dostępność komunikacyjną, problem marginalizacji oraz potencjał społeczno-gospodarczy Pomorza Środkowego. Zastosowano analizę piśmiennictwa oraz danych statystycznych GUS.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Jasiulewicz, M., & Suszyński, A. (2017). Pomorze Środkowe – region zmarginalizowany w obecnym podziale administracyjnym. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 39-56. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/36