ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

  • Daria Stopińska Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna i społeczna, obszary wiejskie, województwo zachodniopomorskie

Abstrakt

Celem badań była ocena stanu i zmian poziomu uwarunkowań demograficznych na poziomie lokalnym na przykładzie województwa pomorskiego. Zakres podmiotowy analiz obejmuje powiaty województwa pomorskiego, natomiast czasowy rok 2007 i 2017. Do osiągnięcia celu wykorzystano metodę miernika syntetycznego. W badaniu korzystano z zasobów Banku Danych Lokalnych. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono założenie, zgodnie z którym bliskie położenie wobec aglomeracji trójmiejskiej i czynnik kulturowy korzystnie wpływają na uwarunkowania demograficzne na poziomie lokalnym w województwie pomorskim

Opublikowane
2019-12-20
Jak cytować
Stopińska, D., & Ossowska, L. (2019). ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 121-138. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/152