Tom 1 Nr 23 (2019): Zeszyty Naukowe nr 23 (2019)

Zeszyty Naukowe nr 23/2019

Oddajemy do rąk czytelników kolejny, już 23 numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (23/2019). W tym numerze zamieściliśmy 11 artykułów naukowych reprezentujących różne spojrzenia na problemy ekonomiczne. Można tutaj znaleźć zarówno rozważania o charakterze teoretycznym, jak i prace prezentujące wyniki badań empirycznych. Cześć prezentowanych opracowań to wspólne dzieło studentów kończących edukację na poziomie magisterskim oraz ich promotorów. Cieszy nas ta aktywność młodych naukowców. Reprezentują oni nowe spojrzenie na otaczający świat. Jest to bardzo cenne i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Prezentowane w zeszycie badania poruszają kwestie gospodarki lokalnej, przede wszystkim północnych regionów Polski, takiej jak zróżnicowanie przestrzenne rozwoju, uwarunkowania demograficzne rozwoju regionalnego, zróżnicowanie kondycji finansowej gmin, determinanty popytu na produkt turystyczny, ocena infrastruktury gmin, funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czy możliwości rozwoju miast średnich. Ponadto możemy także przeczytać o rozwoju Polski na tle  innych krajów europejskich, o bezpieczeństwie i obronności Polski w kontekście polityki międzynarodowej. Interesujące są również prace o wymiarze ogólnym związanym z oceną doboru pracowników a efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa czy o zasadności przeprowadzania badań sondażowych. Ta różnorodność tematyki daje czytelnikowi możliwość oceny pracy innych naukowców, może być także inspiracją do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań. Mamy nadzieję, że publikowane artykuły przyczynią się do rozwoju myśli ekonomicznej. Badania ekonomiczne mają kluczowe znacznie w zakresie lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez społeczeństwa, a dzięki temu i do jego rozwoju. Zachęcamy zatem to podejmowania wysiłku w zakresie przygotowywania opracowań naukowych i współpracy z naszym czasopismem.

 

Opublikowane: 2019-12-20

Artykuły