The Students Preferences in Lectures Methods (on the Example of the University of Technology in Koszalin)

  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Walery Okulicz-Kozaryn Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: specjalności ekonomiczne, specjalności nieekonomiczne, preferencje studentów, wykład, metoda nauczania na wykładach, metoda słuchowa, metoda wzrokowa

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie preferencji polskich studentów specjalności ekonomicznych i nieekonomicznych na drodze uczenia się na wykładach. W artykule są odpowiedzi na następujący badawczy pytanie: jak uczyć studentów w obecnych czasach. Statystycznie udowodniono, że polscy studenci specjalności ekonomicznych i nieekonomicznych nie preferują audytoryjnych metod nauczania na wykładach. Wynik bardzo wysoko statystycznie istotny (99,9%). Statystycznie udowodniono, że należy wziąć pod uwagę różnicę w preferencjach studentów specjalności ekonomicznych i nieekonomicznych. Wynik jest wysoko statystycznie istotny (99,0%). Wynik badania może być pomocny w celu zmiany polskiego szkolnictwa wyższego. Warto wyposażyć wszystkie sale w sprzęt wizualizacyjny. Warto szkolić wykładowców korzystania z wizualnych środków nauczania.

Opublikowane
2018-12-17
Jak cytować
Ossowska, L., & Okulicz-Kozaryn, W. (2018). The Students Preferences in Lectures Methods (on the Example of the University of Technology in Koszalin). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 197-208. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/136